Program Tour


แพ็คเก็จ สิมิลันทัวร์ 3 วัน 2 คืน
 • ที่พัก – บ้านหรือเต็นท์ของกรมป่าไม้ที่เกาะเมี่ยง(4)หรือเกาะสิมิลัน(8)
 • วันเดินทาง – ทุกวันเวลา 08.30 น. จากท่าเรือทับละมุ
 • โปรแกรม – สนุกสุขสันต์กับการดำน้ำตื้น ชมปะการัง หลากหลาย ปลาสวยงามนานาชนิด และ ความสวยงามของธรรมชาติที่บริสุทธิ์
ราคา 5,800 บาท
แพ็คเก็จ สิมิลันทัวร์ 2 วัน 1 คืน
  • ที่พัก – บ้านหรือเต็นท์ของกรมป่าไม้ที่เกาะเมี่ยง(4)หรือเกาะสิมิลัน(8)
  • วันเดินทาง – ทุกวันเวลา 08.30 น. จากท่าเรือทับละมุ
  • โปรแกรม – สนุกสุขสันต์กับการดำน้ำตื้น ชมปะการัง หลากหลาย ปลาสวยงามนานาชนิด และ ความสวยงามของธรรมชาติที่บริสุทธิ์
ราคา 4,800 บาท
แพ็คเก็จ สิมิลันทัวร์ 1 วัน
 • ที่พัก – ไปเช้าเย็นกลับ
 • วันเดินทาง – ทุกวันเวลา 08.30 น. จากท่าเรือทับละมุ
 • โปรแกรม – สนุกสุขสันต์กับการดำน้ำตื้น ชมปะการัง หลากหลาย ปลาสวยงามนานาชนิด
ราคา 2,800 บาท